Numer 8-9/175 / 2018

„Hejnał Oświatowy”

 8-9/175/2018 –do pobrania

Od redakcji

Zagadnienia oświatowo-edukacyjne

Marta Paluch-Chrabąszcz, Szkoła jako wspólnota edukacyjna uczniów, rodziców i nauczycieli
Anna Sajdak-Burska, Rodzice – (nie)oczywisty podmiot wspólnoty szkolnej
Wiesława Krysa, Magdalena Orlik, Wspólnota: zaufanie, proaktywność, współpraca
Katarzyna Ząbkowska-Kruczek, Z notatnika nauczyciela. Kilka słów o rodzicach
Kamila Lasocińska, Metoda storytelling – opowiadanie narracyjne w wychowaniu do wartości
Grzegorz Humenny, Paweł Grygiel, Częstość i struktura relacji przyjacielskich wśród dzieci kończących szkołę podstawową

Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki
Damian Cisowski, E-matematyka

Książki warte polecenia
Marzena Sula-Matuszkiewicz, Partnerstwo edukacyjne

Felietony o dziecku
Alicja Janiak, Szkolne impresje
 Kobiety w polskiej pedagogice i edukacji
Marta Jesionek, Stefania Sempołowska

Recenzjehttp://mcdn.edu.pl/userfiles/HEJNAL%20OSW/2018/HO89.pdf
Małgorzata Kaliszewska, Recenzja: Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej
Krystyna Duraj-Nowakowa, Recenzja: Warsztat pracy oraz nauki studentów pedagogiki

Konteksty i inspiracje
Aldona Kruk, Gra Szlakiem nowohuckiej Solidarności

Informacje i komunikaty
Konferencja „Przeciwdziałanie uzależnieniom w sieci”
MCDN: Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, II edycja
XXIV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej
Konferencja „Wychowanie do wartości”. Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Kreatywny Nauczyciel” – fotogaleria

Dodatek informacyjny dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Ewa Jakubowska, Z czym startujemy w nowy rok szkolny 2018/2019? Prawne vademecum dyrektora szkoły

 Okładka: Fot. E. Demczuk